Новини 

В лятната стажантска програма „Nestlé Summer’s Cool” се включиха студенти от България, Сърбия, Румъния и Хърватска

40 студенти успешно завършиха своя бизнес стаж в най-голямата компания в света за бързооборотни стоки

 

За трета поредна година Нестле Югоизточен пазар проведе лятната си стажантска програма „Nestlé Summer’s Cool”, насочена към дипломирани студенти, студенти в магистърски програми и тези, които скоро са завършили обучението си. По време на триседмичната онлайн стажантска програма, в която освен допълнителен доход, участниците имат възможност да придобият опит, знания и практически умения в областта на съвременния бизнес.

Чрез глобалната инициатива за младежи Нестле подкрепя кариерното им развитие и дава възможност на студенти от целия свят за допълнителна квалификация чрез курсове и работни срещи в дигиталното пространство.

Тази година 40 студента от четири държави в региона имаха възможност да получат знания от реалния бизнес свят. За пореден път се доказа, че по-младите поколения са в състояние да отговорят на бизнес предизвикателствата, че те са лидерите и новаторите на бъдещето. Необходимо е да инвестираме в тяхното образование, да ги подготвим за предизвикателствата в работата и да насочим креативността, продуктивността и мотивацията им по най-добрия начин. От години нашата компания се застъпва за навременно и качествено образование, и доказателство за това е, че 37% от служителите ни са под 41 години“, каза Милена Куманова, отдел „Човешки ресурси“, Нестле Югоизточен пазар.

С подкрепата на около 40 експерта и преподавателя от Нестле, стажантите се обучаваха и взеха участие в разработване на казуси и лекции по ключови въпроси на съвременния бизнес свят, включително маркетинг, продажби, финанси, връзки с обществеността, логистика, предлагане и търсене. С цел обмяна на опит, развитие на социална и емоционална интелигентност, критично мислене, лидерски качества и комуникационни умения, участниците в програмата „Nestle Summer’s Cool“  си сътрудничиха в международна среда и преминаха през уникално мултикултурно бизнес преживяване.

Тази година студенти от България, Сърби, Румъния  и Хърватска преминаха успешно програмата като общия брой на участниците в „Nestlé Summer’s Cool“ достигна 84 студента. Програмата, заедно с други проекти, реализирани в рамките на инициативата „Nestlé се нуждае от младите хора“, е насочена към намаляване процента на младежката безработица, който е 15,4%  през четвъртото тримесечие на 2021 г. в Р.България, според резултати от проучване на Евростат.

Програмата „Summer’s Cool“  e един от проектите на Алианса за младежта, основан от Nestlé през 2019 г. заедно с 20 мултинационални дружества. Първоначалната цел на инициативата е да подпомогне 6 млн. младежа да повишават възможностите си за заетост и професионалните си умения като към този момент, надхвърляйки всички очаквания, Алиансът за младежта е подкрепил над 10 млн. младежи.

Related posts

Leave a Comment